Uuringu metodoloogia

Uuring “TOP tööandja” viiakse läbi perioodil 20.märts kuni 30.aprill, www.topemployer.ee lehel. Uuring viiakse läbi kvalitatiivsel meetodil interneti keskkonnas eesti, vene ja inglise keeles. Uuringu peamine fookus on selgitada välja, kes on Eestis kõige atraktiivsemad ja populaarsemad tööandjad, kelle heaks inimesed soovivad töötada. Lisaks uurida, kes on top tööandjad ärisektoris ja Eestimaa erinevates regioonides. TOP50 tööandjad selgitatakse välja häälte enamuse põhjal.

Kõikidel uuringus osalejatel palume “TOP tööandja” uuringus nimetada esimene tööandja, kes meenub, kui aluseks võtta top tööandja printsiibid. TOP50 tööandja pannakse paika kogutud häälte arvu järgi. Küsimus on kohustuslik kõikidele vastajatele. Lisaküsimusi küsitakse töötajatelt järgmiste ärivaldkondade kohta: tootmine, IT ja telekommunikatsioon, Finants, Kaubandus, Transport ja Logistika ja teenindussektori. TOP tööandjad määratletakse ka regiooniti: Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti, Ida-Eesti, Lääne-Eesti.

Uuringule vastaja saab ise lisada tööandjaid TOP50 listi, olenemata sellest mis valdkonnas organisatsioon tegutseb või kui suur on töötajate arv või mõni muu kriteerium. Peamine printsiip on “top of mind” printsiip ehk mis esimesena seostub. Küsimustele vastamisel pakub uuringu keskkond valmis rippmenüüd organisatsioonide ja piirkonnavalikutega, kuid vastajal on võimalus panna kirja ka oma valik, juhul, kui seda rippmenüüs ei leidu. Ettevõttes, mis on juba eelmenüüs olemas on valitud järgmiste kriteeriumide alusel: Suurima käibega ettevõtted 2018 aastal (TOP 500)*, kus on vähemalt 50 töötajat; Organisatsioonide peamine tegevusvaldkond ja -piirkond* ühtib uuringus välja pakutuga. Ettevõtte peab ühtima vähemalt kahe kategooriaga. TOP tööandjad spetsiifilises ärisektoris ja -piirkonnas otsustatakse samal moel.