Uuringu tingimused

Iga-aastast “TOP tööandja” uuringut viib läbi CV-Online Estonia OÜ, reg Nr.10166144, juriidiline aadress: Pärnu maantee 158/1, Eesti, edaspidi viidatud kui organiseerija.

Peamine uuringu fookus on selgitada välja kõige atraktiivsem ja populaarsem tööandja Eestis, kelle jaoks inimesed kõige rohkem soovivad töötada. Lisaks sellele selgitada välja top tööandjad ärisektoris ja tööandja esindajad Eesti tööturul.

Uuring koosneb kohustuslikest ja vabatahtlikest küsimustest. Kui uuringus osaleja vastab kõikidele küsimustele, saab ta osaleda 500€ väljaloosimisel uuringu lõppedes.

 1. Uuring viiakse läbi interneti keskkonnas, www.topemployer.ee, kuhu on oodatud kõik Eestimaa tööturul olevad inimesed.
 2. Andmete kogumise periood toimub 20.03.2019 – 30.04.2019.
 3. Uuring sisaldab: Kolm kohustuslikku küsimust; Kohustuslikud demograafilised küsimused; Näidisküsimused, mis näitavad erinevate ärisektorite ja piirkondade tööandjate nimesid.
 4. Selleks, et osaleda põhiauhinna väljaloosimisel, peavad uuringus osalejad andma vastuse kõikidele küsimustele ja registreerumisel täpsustama ka oma e-posti aadressi.
 5. Peaauhind on 500€. Summa kantakse võitjale kolme tööpäeva jooksul, pärast seda kui võitja on saanud e-posti teel kinnituse, et ta on võitjana välja valitud. Kirjaga saadetakse võitjale ka organiseerija kontakt, kellega tuleb võitjal ise otse ühendust võtta.
 6. Uuringus saab osaleda vaid ühekordselt.
 7. Loosimine toimub 1. mail 2019. Organiseerija saadab võitjale e-kirja kahe päeva jooksul pärast loosimist.
 8. Loosimise tulemused avaldatake www.topemployer.ee lehel, kus võitja e-posti aadress kirjutatakse osaliselt, näiteks Axxx.xxa@inbox.ee.
 9. Võitja peab reageerima organiseerija poolt saadetud kirjale võidu kohta kuu aja jooksul.
 10. Uuringus osaleja vastutab korrektse info esitamise eest registreerumisel.
 11. Uuringut täites, vastaja kinnitab, et osaleb vabatahtlikult uuringu küsimustiku täitmisel.
 12. Kõik uuringu osalejalt saadud vastused on konfidentsiaalsed ja avaldatakse üldistatud ja kokkuvõtvas vormis.
 13. Oma andmeid registreerides, osaleja nõustub andmete kogumise ja salvestamise protsessiga terve uuringuperioodi vältel ja samuti andmete säilitamisega organiseerija andmebaasis nii kaua kui Eesti Vabariigi andekaitseseaduses on sätestatud.
 14. Registreerumisel kinnitab uuringus osaleja, et on lugenud, tutvunud ja nõustub uuringu tingimustega.